Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Mộng Vân’

Thực và mơ

 

 Mộng Vân

 

.Thực và mơ

Anh biết đó em chỉ là con mương nhỏ,

Cùng những rẻo ruộng thừa nương tựa lẫn nhau. (more…)

Read Full Post »

Hoang dại

Mộng Vân

Hoang dại

 

Em đang trôi giữa đôi bờ hư thực

Uống cạn chén nồng chấp chới mông lung (more…)

Read Full Post »

Em ngỡ mình là cô gái Huế

 Mộng Vân

 art_gallery_0088-5

Nghe anh hẹn  đưa em về xứ Huế

Thăm quê anh xanh ngát một trời thương (more…)

Read Full Post »