Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 20th, 2013

Đất võ Bình Định có nhiều dòng họ nổi danh võ thuật từ hàng trăm năm qua. Trong đó, họ Trương ở làng Kỳ Sơn có nhiều người bất bại trong những lần thượng đài.

Võ sư Trương Văn Vịnh múa quyền - Ảnh: Hoàng Trọng

Võ sư Trương Văn Vịnh múa quyền – Ảnh: Hoàng Trọng

(more…)

Read Full Post »

Thầy tôi

Trần Bảo Định

nguyenkhacduong2r

                                (   Nhớ thầy Nguyễn Khắc Dương )

LẠC BƯỚC

.

Đường tu

Hụt mất rồi em

Bơ vơ lạc bước

Cánh chim xa rừng (more…)

Read Full Post »