Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 7th, 2013

Bếp mắt

Vũ Thiên Kiều

Vu Thien Kieu-

Bếp mắt

.

Trưa hè nóng

Củ khoai vờn vờn nướng (more…)

Read Full Post »

Vua Rang

    Nguyễn Thanh Hiện

artwork_images_423802443_771158_wifredo-lam

 Ở Lâm Thượng quê tôi ai cũng biết câu chuyện kể sau đây :  …Thuở ấy toàn là rừng. Rừng chạy từ núi Nung đến đất Lũng đất Cộ . Ông Rang có sức trói được cọp, đuổi được voi, phá hết rừng trồng lúa Lóc. Vụ mùa đầu lúa chết ráo. Ông Rang nghĩ mãi mới hiểu ra. Bèn xẻ mương Liên Trì, dẫn nước suối trên núi Nung về ruộng. Được mùa, lúa Lóc  đổ ngập đồng Lũng đồng Cộ. Từ đó dân quanh vùng gọi ông Rang là Vua Rang.  (more…)

Read Full Post »