Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 11th, 2013

Em không của ngày xưa.

Đào Viết Bửu

thaiphienphoto.com

thaiphienphoto.com

Ta còn chút bồi hồi trong mắt nhau đọng lại

Với nắng sót gầy chừng ấy đa mang (more…)

Read Full Post »

Nguyn Ngc Thơ

Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương

Bùi Xuân Phái minh họa thơ Hồ Xuân Hương

 

“Ngồi buồn nhớ chị Xuân Hương

 

   Hồn thơ còn hãy như nhường trêu ai ?”

 

                                         (Giấc mộng con_Tản Đà)                     

(more…)

Read Full Post »