Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 12th, 2013

Chu Ngạn Thư              

                          

                                                     

Print

Với 22 bài  Tản mạn (kể cả bài của Nguyễn Lương Vỵ viết về thơ Võ Chân Cửu ), có lẽ đây được xem như những trích đoạn Hồi ký cho  nhiều dòng thơ xuất hiện  trước  ‘ 75 ở Miền Nam.

(more…)

Read Full Post »

Ẩn Gỉa

Tôn Thất Khởi

Doi-cat_2

Ẩn Gỉa

Ta muốn làm ẩn giả

Yêu quái lượn quanh nhà (more…)

Read Full Post »