Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Chu Ngạn Thư’

Chu Ngạn Thư              

                          

                                                     

Print

Với 22 bài  Tản mạn (kể cả bài của Nguyễn Lương Vỵ viết về thơ Võ Chân Cửu ), có lẽ đây được xem như những trích đoạn Hồi ký cho  nhiều dòng thơ xuất hiện  trước  ‘ 75 ở Miền Nam.

(more…)

Read Full Post »