Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 27th, 2013

 Lynh Bacardi

12

những nóc nhà không dấu hỏi
dấu hỏi không mọc trên những nóc nhà (more…)

Read Full Post »

NHẬT CHIÊU

 

(Lời Bạt cho bản dịch “NẮNG THÁNG TÁM” (“Light in August”, W.Faulkner) của Quế Sơn, Phương Nam Book và NXB Hội Nhà Văn liên kết xuất bản, 2013, 674 trang.)

 250px-William_Faulkner_01_KMJ

(more…)

Read Full Post »