Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 27th, 2017

Điềm nhiên

Nguyễn Kim Huy

.

ĐIỀM NHIÊN

Ngày điềm nhiên đi qua
Anh ngửa mặt lên trời đếm lá
Cây bàng già lá đỏ lá xanh
Cây si già chờ mưa đâm rễ
Những non tơ khắc khoải chừng nào (more…)

Read Full Post »