Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 1st, 2017

Về thăm quê ngoại

Bạch Xuân Phẻ

 

Quê Ngoại tôi thơm hoa đồng cỏ nội,
Biển và trăng lấp lánh ngàn sao
Ruộng vườn xưa nay vắng bóng người
Ai bỏ xứ ra đi tìm lẽ sống (more…)

Read Full Post »