Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 27th, 2016

Chiều mưa uống rượu

Tần Hoài Dạ Vũ

2973201693_fd64e6019e_m

buồn xuống ngang vai chiều tới chậm
lòng tôi mưa bụi nữa đây em
không chắc đêm nay mà ngủ được
rượu tàn không ấm nhớ không tên (more…)

Read Full Post »