Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 2nd, 2016

Tìm chút nhau

Âu Thị Phục An
GMVNGHCGTG_Full_5274177
,
tìm chút em đôi bờ thanh xuân
vì như xa mà vì như gần
tìm chút nhau chút tình hư ảo
vì như mơ mà cùng bâng khuâng

(more…)

Read Full Post »