Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Năm 18th, 2016

Gái Trung

   Nguyễn Minh Phúc  

 

3-9d010

Thi sĩ làm thơ cho gái Nam gái Bắc

Sao chưa thấy làm cho gái miền Trung…

Ai thuyền quyên mà chẳng đợi anh hùng

Sao nhà thơ không thử là danh tướng? (more…)

Read Full Post »