Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 3rd, 2016

Con múa rối

 

Đặng Phú Phong

ConRoi

Tôi gặp cô ấy trên fb. Đọc một ít bài thơ. những bài thơ tuy chưa già dặn về mặt kỹ thuật, chưa thật sự là vừa riêng vừa chung. nhưng tôi để ý đến vì trước nhất nó thật, thứ nữa là cách dùng từ cũng như ý khá lạ. Sức liên tưởng của thơ thật dồi dào làm tôi bật lên những kỷ niệm thật buồn. (more…)

Read Full Post »