Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 11th, 2016

Chơi xuân

Yến Lan

images (1)

Gửi bạn vào xuân, hương cúc thoảng
Thung sâu bặt tiếng búa sơn tràng
Quyên đôi rỉa cánh chòm mai nhún
Câu đối trưng lên ánh nhũ vàng. (more…)

Read Full Post »