Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 28th, 2016

Vua Quang Trung thụ phong

Vũ Thanh

images

 

…Tín Nhi vâng lệnh lên ngay biên giới. Bấy giờ Phúc Khang An đã đem rất nhiều binh mã đóng dọc theo biên giới để thị uy, cờ xí rợp trời, khí thế dời non. Bên này, Tây Sơn cũng cho tập trung đại quân, doanh trại đóng giăng giăng hàng mấy dặm, không khí biên giới hai nước hết sức căng thẳng. Hô Hổ hầu nhận tờ biểu liền đích thân mang đến cho Thang Hùng Nghiệp. Hùng Nghiệp mở ra đọc, biểu viết có những đoạn:

(more…)

Read Full Post »

Hạc Thành Hoa

110908044934C7310A59C5

Tặng Nguyễn Lệ Uyên

 

Mưa tha thiết để trời hôm mau tối

Khói bên sông rời mái lanh bay lên

Mưa vật vã giữa đất trời tuyệt vọng

Mưa bàng hòang trông theo một cánh chim…

* (more…)

Read Full Post »