Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 7th, 2016

Má ơi

 

 Truyện ngắn của Nguyễn Trí
ba-gia1

 

Tám tuổi và sau hai năm lớp một Thơ đã nghỉ học. Bà cô giáo không bằng cấp và lương lậu. Bà dạy chẳng qua giúp cho bầy trẻ không lê la quán chợ đầu đình. Cha mẹ chúng cho đồng bạc hay ký lúa thì tốt, không có cũng không sao. Nghèo phải chịu vậy. Vậy rồi sau hai năm rời lớp tình thương Thơ không đánh vần cũng như không viết được. (more…)

Read Full Post »