Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 24th, 2014

Trần Vấn Lệ
coi-nhc6b0-c491c6b0e1bb9dng-xa-vc6b0e1bb9bng-be1bba5i

Coi Như Đường Xa Vướng Bụi

Mùa Hạ Mỹ em đi sang Pháp, sang châu Âu tìm bóng dáng mùa Xuân…Khi sống có tự do, đường xa mấy cũng gần, em đi đó đi đây cho thỏa niềm mong ước… (more…)

Read Full Post »

Cây mưa vàng

Nhật Chiêu

 

cc3a2y-mc6b0a-vc3a0ng

tinh linh tinh linh
đó là con bắt chước phong linh (more…)

Read Full Post »