Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 19th, 2014

Nguyễn Thanh Hiện

Ta vẫn cố làm cho em hiểu ta chỉ là hạt bụi

 

từ làng Cù ra đi ta chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi, nhưng trong tâm tưởng em ta không phải hạt bụi, trong tâm tưởng em ta là người đã đặt vào đôi mắt em viễn cảnh của tình yêu, từ  ngôi làng quê nhỏ bé của mình, (more…)

Read Full Post »

Giữa Trời Xuân Thông Reo

Lê Khánh Mai

Giữa Trời Xuân Thông Reo

 

Mỗi dáng cây một bóng hình quân tử

lưu cốt cách trượng phu (more…)

Read Full Post »