Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 3rd, 2014

Tiễn Hồn Em Đi

Trần Thoại Nguyên
.
tien
.
Đời làm thơ tôi đã có nhiều bài thơ tặng em trai TRẦN BIỆN. Em tôi mang phải căn bệnh hiểm nghèo nghiệt ngã “Trời gọi ai nấy dạ” và đã từ giã trần gian ngày 16 tháng 5 năm 2014 ! Trong những ngày gặp nhau em đang hóa trị đau đớn đến khi vuốt mắt em lìa đời rồi lễ truy điệu,đưa tiễn linh cữu em đến nơi yên nghỉ cuối cùng,tôi có mấy vần thơ TIỄN HỒN EM ĐI.

Read Full Post »