Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 13th, 2014

 

 

Bài Viết DU TỬ LÊ

DuTuLe7
:Nếu có những người làm thơ (kể cả những nhà thơ thành danh) sau một thời gian, đã quay trở lại, lẩn quẩn với chính chiếc bóng của mình thì, chúng ta cũng có những nhà thơ đoạn lìa được quen-thuộc-cố-hữu, để làm thành những lên đường, đi tới mới mẻ. Với tôi, tính phiêu lưu, nỗ lực vượt qua hành-trạng nhàm, nhạt của riêng mình, để cho thơ có được những đất, trời, những lượng nắng, gió khác, thì, điều đó, đáng kể, và đáng ghi nhận về người làm thơ ấy, hơn bất cứ một một điều gì khác. Đó là sáng tạo! Là làm mới! (more…)

Read Full Post »

Đỗ Hồng Ngọc

GUT-Roi

 

Ai mắc bệnh Gút thì hình như ít nhiều đều có “chân mạng đế vương” cả! Bằng cớ là bệnh thường luôn bắt đầu từ dưới chân, ở ngón chân cái trước rồi mới lan đi các nơi, và mặt khác, từ xa xưa, người ta cũng đã gọi Gút là bệnh của vua (maladie des rois). Lịch sử y học cũng đã ghi nhận Alexandre le Grand, Charlemagne, Louis XIV… đều bị Gut!

(more…)

Read Full Post »

Tiếng Ru

Cao Văn Tam

Tiếng Ru

 

Rồi mùa thu cũng nhuộm vàng hoa cúc

Luống cải xanh ngồng trổ khúc hát ru:

. (more…)

Read Full Post »