Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 5th, 2014

Soi gương nửa đêm

Quế Sơn
Soi gương nửa đêm
Tự thuở nào tôi mơ tưởng hồ đen
Chim chóc bay qua bỗng tan đàn lạc chết (more…)

Read Full Post »