Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 14th, 2014

Đêm tuyệt cùng

Hương Cà Mau
Đêm tuyệt cùng
em cai trị hồn tôi ,
từ đêm phục sinh đôi bờ cảm thức (more…)

Read Full Post »

Cảm ân cha

THƠ TRẦN DZẠ LỮ

Cảm ân cha

 

  CẢM ÂN CHA

.

Con vẫn biết bóng cha như bóng núi

Lặng lẽ nuôi con, lặng lẽ đau đời… (more…)

Read Full Post »