Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 6th, 2014

Trời rằng

Lùa Vịt
Trời rằng
Trời rằng : mầy hỏi chi tao ?
thế à ! tao cũng tào lao như mầy
một thời áo mão , cân đai
một thời vay mượn , mượn vay của người

Read Full Post »