Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 27th, 2014

Bên Dòng Sông Potomac

Hoàng Kim Oanh
Bên Dòng Sông Potomac
Mặt trời đang tắt dần trên sông Potomac [1],
dòng sông kết tụ khí thiêng đất trời của dân tộc Mỹ
Nơi Tháp bút – Washington Monument- 555 feet chĩa cao lên trời kiêu hãnh (more…)

Read Full Post »