Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 15th, 2014

Tưởng niệm

Mạch Bần Đôn
.
.Tưởng niệm
Đất nước không thể quên các anh
Người đi chốt đảo giữ yên bình
Dân ta biết rõ ai thù , bạn
Tấc đất tiền nhân quyết tử sinh
 .
Lịch sử ghi : Mười bốn , tháng ba
Giặc xua thuyền cướp đảo quê ta
Diệt quân xâm lược , ngăn bành trướng
Năm tám chiến binh hận Gạc Ma
 .
 Cuồng điên bọn giặc vây Len Đao
Gặp phải kình ngư chạy nháo nhào
Rướn hết lực tàu trườn bãi đá
Sáu chàng dũng sĩ chết thay nhau
 .
Lòng thiên hạ nhớ Trần Văn Phương
Bia khắc ghi ơn Trần Đức Thông
Và , Vũ Huy Trừ dâng mạng sống
Tỏ mặt anh hùng , rạng núi sông !
 .
Vũ Huy Lễ cùng Nguyễn Văn Lanh
Từng nhịp đạn thù giặc hoảng kinh
Chết đứng , mắt trừng quân cướp đảo
Đừng hòng quen thói dọa đao binh
 .
Sáu bốn chàng trai dòng máu Việt
Ra đi giữ đảo chẳng quay về
Sóng xô , biển giạt , trùng dương khóc
Mây trắng , trời xanh , gió buốt tê !
 .
Thương Trường Sa , đau xót Hoàng Sa
Mẹ đẻ song sinh sống một nhà
Gặp lúc hiểm nguy thù cưỡng chiếm
Lưu danh thiên cổ Ngụy Văn Thà !
 .
Ngô Văn Sáu và Lê Văn Tây
Thề chết theo tàu , tàu bọc thây
Tiếng thét Nguyễn Thành Trí gọi mẹ
Mẹ ơi , con  ở lại nơi nầy !
 .
Tháng giêng , mười chín , hận lòng ơi !
Nếm mật , nằm gai , nhắc nhở người
Bảy bốn chiến binh đền nợ nước
Rồng tiên cũng một giống nòi thôi
 .
Trò đời kẻ mạnh mua và bán
Xương máu người cô , thế cũng cô
Dựa dẫm để rồi ta với thán
Vào vòng sao tránh bẩn cùng dơ ?
 .
Một trăm ba tám cành hoa biển
Quấn quýt bên nhau với mẹ hiền
Tổ Quốc tôi , đời đời bất biến
Xin đừng chia rẽ , hận thù thêm !

 

Read Full Post »