Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 17th, 2013

 

                                                                             CHẾ DIỄM TRÂM

Trần Dần: ảnh Nguyễn Đình Toán

Trần Dần: ảnh Nguyễn Đình Toán

 

Tiếp sau Xuân Thu nhã tập (1942), nhóm Dạ Đài (gồm Trần Dần, Trần Mai Châu, Đinh Hùng, Vũ Hoàng Địch, Vũ Hoàng Chương…) là bước tìm tòi đổi mới cuối cùng của phong trào Thơ Mới. “Với tinh thần tiên phong và ước vọng cao đẹp về sự đổi mới của thi ca Việt, Dạ Đài đã đưa ra những quan niệm thơ mới lạ và giàu ý nghĩa. Nhưng do nhiều lý do, hoàn cảnh nên lâu nay hiện tượng văn chương này chưa được nghiên cứu một cách khách quan, khoa học. Nó không được xếp vị trí chính thức trong tiến trình văn học Việt Nam thế kỷ XX.” (Hồ Thế Hà)(1) (more…)

Read Full Post »

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822-1888)

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822-1888)

1. VIẾNG MỘ
     THẦY VÕ TRƯỜNG TOẢN
Thầy về ẩn dật quê nhà
Tri ngôn , dưỡng khí , tâm hòa quyện thân
Tấm lòng thương nước , thương dân
Thiên thu thầy mãi là vầng sao Khuê

Read Full Post »