Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 1st, 2013

Giọt lệ soi

                                Nguyễn Ngọc Thơ

20ubeecrazee

 Vắt từ tim óc vắt ra

Lửa tình nóng chảy lọc qua giọt này (more…)

Read Full Post »