Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Bảy 23rd, 2013

Đèn dầu. Lê Thiết Cương

Đèn dầu. Lê Thiết Cương

1- Thời gian : Vô Thường
Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới: (more…)

Read Full Post »

Trần Mai Hường

55171656-hanhdttbiemem1

Không email và không điện thoại

Đâu phải vì mình không nhớ nhau (more…)

Read Full Post »