Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Nguyễn Lãm Thắng’

Nguyễn Lãm Thắng

mua-hue

Huế chừ, buồn vô hậu
Mưa cả ngày lẫn đêm
Em không về quán, nhậu
Để buổi chiều ướt mem
(more…)

Read Full Post »