Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 31st, 2017

Ngoài ấy, trong này

Nguyễn Thái Dương

Mới về chừng một đôi hôm
Ngoải hong hóng trỏng có chồm ra theo

Lên bờ đắp, đứng nheo nheo
Ngó vô Nam, vướng đỉnh đèo Cù Mông

Rướn người, ngoải vẫy hư không
Nhón chân, mắt ngoải chạm… hông Sài Gòn

Kìa ai như dáng trỏng buồn
Loanh quanh với nhớ với thương bần thần

Ngoải nào có muốn lần khân
Ngặt vì nguyên quán cầm chân ít ngày

Cũng đành bổn một quê hai
Để rồi ngoải tính cho hài hòa nhau…

(more…)

Read Full Post »