Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 28th, 2017

Quán Đời

Trần Ngọc Tuấn

Quán Đời

Quán đời sấp ngửa bán mua
Biết đâu thiệt giả ăn thua mà lần
Cò cưa tám lạng nửa cân 
Ghẹo người bông lựu cuối sân lập lòe

. (more…)

Read Full Post »