Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười Hai 25th, 2017

Gửi Phượng buồn

Nguyễn Như Mây

.

.

biết khi mô Phượng mới hết buồn?

mắt lá răm hiu hiu nắng hạ

sông Hương thầm gửi về chiếc lá

chút hoàng hôn gờn gợn triều đi (more…)

Read Full Post »