Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 3rd, 2016

Hoa nắng

Đặng Phú Phong

sunset

Hoa và Nắng ta gọi tên Hoa Nắng

Nắng phù vân và Hoa cũng phù dung

Ở phương xa có vô vàn góc khuất

Hiện tại đang thấp thoáng cõi mông lung (more…)

Read Full Post »