Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Chín 22nd, 2016

Sương khói sông Trà

.   Nguyễn Minh Phúc

Nui_Thien_n_va_song_Tra_Khuc

Có một thưở mây bồng bềnh gối sóng

Trôi lững lờ theo dòng nước sông xanh

Tôi ngồi hái cả mùa trăng sông rộng

Nghe tiếng chiều lặng ngắt một dòng quanh (more…)

Read Full Post »