Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 19th, 2016

Tiếng Gà Trưa

Trần Vấn Lệ

wet-season-in-da-lat

Tiếng Gà Trưa

Hàng xóm tôi đây ai phá luật

mà tiếng gà trưa gáy, bỗng dưng

nhớ quá nhà xưa, vườn sắn rợp

gà trưa buồn gáy vọng qua sông… (more…)

Read Full Post »