Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 4th, 2015

Hoa cải ngồng trong mưa

Tuấn Anh

hoa-cai

Tặng Vũ Thị Huyền

.

Nhớ
Chạy về bông hoa cải ngồng
Trong góc vườn không mấy vết chân
Mùa đông trễ gần tới gốc
Bông hoa cải đung đưa
(more…)

Read Full Post »