Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Tuấn Anh’

Hoa cải ngồng trong mưa

Tuấn Anh

hoa-cai

Tặng Vũ Thị Huyền

.

Nhớ
Chạy về bông hoa cải ngồng
Trong góc vườn không mấy vết chân
Mùa đông trễ gần tới gốc
Bông hoa cải đung đưa
(more…)

Read Full Post »

Khái niệm mùa

Tuấn Anh

images

Đặt vào tay em bông hồng thắm đỏ,mùa chiêm bao thổi rộn ràng.
Con chim cu biết gáy trên cành khô, bàn chân như sáo nhảy. (more…)

Read Full Post »