Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Sáu 25th, 2015

Sợ… “chiến sĩ thi đua”

 

Từ Sâm

JACQUELINE2

Tôi từ xưởng sản xuất lên phòng được mấy hôm.

Trưởng phòng khạc một lúc bốn cái, khi đờm bắn trúng đèn phải xe máy màu đỏ dưới sân của ông Bí thư chi bộ, ông mới rảo chân vào phòng. (more…)

Read Full Post »