Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 17th, 2014

Rêu Phong

 Nguyễn Hữu Khánh
Tranh Dương Sen

Tranh Dương Sen

Như bao buổi sáng đã qua. Trí vẫn thấy cái cảm giác không được thoải mái, luôn luôn đeo đẳng chàng. Đời sống lặp đi lặp lại hoài , bất cứ một giờ nào khi chàng ngồi . (more…)

Read Full Post »

Núi đổi chân.

Vũ Thiên Kiều
19(1)
Ví dầu cầu ván… Ầu ơ!
ai nửa đêm về ru chồng ngủ (more…)

Read Full Post »