Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 5th, 2014

Rừng

Nhật Chiêu

 1280811409

1.

Đạo sĩ Ba-hoa-môn đang ngồi thiền định dưới gốc cây si trong Rừng.

Cũng không phải thiền định. (more…)

Read Full Post »