Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 7th, 2014

Đỗ Hồng Ngọc

Saigon, 4.1.14

Năm hãy còn Mới nên xin chúc bạn “Thân tâm thường An lạc”! Mới được đọc bài thơ của bạn, nghe hơi hướm… thiền lắm rồi đó! Mô Phật!

(more…)

Read Full Post »

Biết nói tiếng người

Lê  Tuân

5067215c6a0184235900cf6577b1adfe

BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜI

 .

Đi đâu lạc giữa cuộc đời

Thấy người biết nói tiếng người mà thương (more…)

Read Full Post »