Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 28th, 2014

Vô Đề

Phương Diệp Âm là bút danh của Sa môn Thích Giác Trí,trụ trì tổ đình Quan Thế Âm Tp  Sài Gòn. Ngoài sáng tác thơ ca,thượng tọa cũng là một nhà thư pháp nỗi tiếng .Nhân dịp xuân Giáp Ngọ 2014 đang về, Thầy có nhã ý tặng bạn đọc xunau.org mấy bài thơ xuân tràn đầy thi vị thiền. Xin trân trọng giới thiệu

 

thuy-mac_Wallpaper-nen-deskop-namkna-blogspot-com-_1_9

Vô Đề

Sẵn có non xanh cùng nước biếc

Thả thuyền trôi giữa chốn mù khơi

Tắm ánh chơn như cùng vạn hữu

Câu trăng lay đáy mộng cuộc đời

.

Hóa ra là vậy

Vào đời hai chữ sắc không

Chừng như cánh én trở mình vào không

Tưởng như có tưởng như không

Biển trần bến mộng giả chơn chập chùng

Vô tâm ngắm đóa hoa rừng

Chợt nghe trong cõi diệu thường linh thiêng

Bận chi …vô thỉ vô chung

Sắc không cũng chính là vầng chân như

 

 

Read Full Post »

Chùm lịch cũ

Vũ Thiên Kiều

xuandang

Hòn đá xám vô tri
Chiều ngộc nghệch mây chiều (more…)

Read Full Post »