Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘ca sĩ Hà Thanh’

Đỗ Hồng Ngọc

Saigon, 4.1.14

Năm hãy còn Mới nên xin chúc bạn “Thân tâm thường An lạc”! Mới được đọc bài thơ của bạn, nghe hơi hướm… thiền lắm rồi đó! Mô Phật!

(more…)

Read Full Post »