Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Ba 18th, 2013

Gươm đàn nửa gánh

truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hiện

 images (1)

Tôi muốn bắt chước dật sĩ Lê Củng thời Nguyễn Phúc Tần làm một bài ký về núi Voi Nằm . Bèn đến hỏi ông Quân : ” Như muốn chép núi sông ở làng ta thì nên kể những núi sông nào ?”  Ông Quân đáp : “ Bài tựa sách Ô Châu Cận Lục có câu : Không có núi sông thì không biết được công tạo hóa của trời đất , không có nhân vật thì không biết được khí chung đúc của núi sông. Làng ta phía nam sừng sững một dãi Thiên Sơn , phía tây thì núi Thủ Tiết, núi Voi N ằm án ngữ . Có ngọn lưu dấu oai linh của tổ tiên xưa. Có ngọn chỉ nghe tên gọi đã mường tượng ra nỗi oan khiên của nòi giống. Liệu anh có chép hết nổi không?” (more…)

Read Full Post »

Văn Công Mỹ
Vĩ cầm đôi - tranh sơn dầu của Bùi Chí Vinh

Vĩ cầm đôi – tranh sơn dầu của Bùi Chí Vinh

Nếu có lần lầm lỡ
Yêu phải gã hoang tàng
Em cũng đừng lo sợ
Mũi tên thần xuyên ngang

Read Full Post »