Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Trần Vạn Giã’

Thơ Trần Vạn Giã

tranvangia_22129458189

Nhà thơ Trần Vạn Giã sinh năm 1945, tại Vạn Ninh ( Vạn Giã), tỉnh Khánh Hòa.
Trước 1975,anh viết cho tạp chí Trình bày, Đối diện (Đứng dậy), Bách Khoa, Phổ Thông, Làm Dân …  .Chủ trương tạp chí Nhân Sinh

Và sau năm 1975, phóng viên báo Khánh Hoà

Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam

. (more…)

Read Full Post »