Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Làng tôi’

Ngô Đình Hải

file-page1 (1)

Trời xanh mây trắng lang thang
Tôi ngồi tôi nhớ thương làng quê tôi
                  ( THƯƠNG LÀNG QUÊ )
 

(more…)

Read Full Post »