Feeds:
Bài viết
Bình luận

Posts Tagged ‘Kiên Giang’

Trần Vấn Lệ

Hoa tím hái cài lên áo trắng.  Chào anh, chào vĩnh biệt Kiên Giang – người thơ sống giữa hai lằn đạn…chừ ngủ ngàn năm giữa Nước Non! (more…)

Read Full Post »