Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Một 28th, 2020

Tình yêu trốn vào đêm

Đặng Phú Phong

chiều rơi một bóng chim
dã quỳ giơ tay hứng
ôm hình tướng vô thường
bên kia bờ đá dựng
mặt trời trốn vào đêm
(more…)

Read Full Post »