Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Mười 18th, 2016

Nguyễn Kim Huy

 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9z92

                          Cái dòng xoáy thời gian cứ cuốn tung đi mọi thứ

                         Nhiều khi anh ngỡ ngàng nhận ra con đường mình đang dấn bước

                         Mọi điều lạ lẫm.

                        Cảnh vật khác. Con người khác.

                        Mọi thứ dường như đều khác.

                        Cả con người mình giờ cũng đâu còn giống ngày xưa. (more…)

Read Full Post »