Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for Tháng Hai 8th, 2014

Níu Áo Mùa Xuân

Nguyễn Tấn Lực

 

.Níu Áo Mùa Xuân

Ta hờ hững đón mùa xuân tới
Đông đã tàn xuân sẽ về thôi (more…)

Read Full Post »

Đùa cơn bịnh

Trần Bảo Định
Đùa cơn bịnh
Gửi Chu Trầm Nguyên Minh
 .
Nào có chi Minh , lúc bịnh đau
Chẳng qua , trời thử sức xem sao ? (more…)

Read Full Post »